Witamy
Produkty
   
Czyszczenia kominów
Nasze logo
Znak jakości
Kontakt
Produkty >> Czyszczenia kominów

Nową pozycją w naszym asortymencie jest bloczek do czyszczenia kominów.
Usunie on skutecznie sadz
ę i brud z kominów Państwa domów.

 

 

 

 

 

 

 

DeutschEnglish

SchoorsteenreinigerOsad smołowy:
U
żywanie produkowanego przez nas bloczka znacznie redukuje również
powstawanie niebezpiecznego osadu smołowego tworzącego się we wszystkich
przewodach kominowych w trakcie procesu spalania.
Ryzyko po
żaru w kominie zostaje zminimalizowane a ciąg w jego wnętrzu będzie zawsze optymalny.

Porady dotyczące bezpieczeństwa:
Oto kilka zasad, których przestrzeganie, zapobiegnie powstaniu pożaru w kominie.

Prosz
ę nigdy nie zapalać ognia gazetą lub kartonem.
Ci
ąg komina może spowodować wciqgnięcie ptonących kawałków do jego wnętrza i zapalenie osadu smołowego.
Prosz
ę używać naszych białych lub brązowych podpałek w połączeniu z niewielkim kawałkiem drewna.
Rozpalaj
ąc ogień w kominku mogą Państwo również sięgnąć po parafinowe klocki z drewna. Do rozpalania należy używać specjalnie w tym celu dostarczonego papieru. Papier ten nie może zostać wciągnięty przez komin.

Prosz
ę zawsze używać suchego drewna. Drzewo mokre nie spala się całkowicie, a przy spalaniu osadza się dwu lub trzykrotnie więcej smoły. Spalanie mokrego drzewa bardziej szkodzi środowisku naturalnemu.

Prosz
ę nie rozniecać dużego ognia.

Kiedy nale
ży użyć bloczka do czyszczenia kominów:
Powinni Pa
ństwo użyć bloczka do czyszczenia kominów gdy:

powstaną w kominiewilgotne miejsca, chodzi tutaj o roztopioną smołę, która jest tatwopalna.

ogień słabo się pali ( staby ciąg w kominie).

dym z komina wydostaje się do pomieszczeń mieszkalnych (staby ciąg w kominie).

z komina wypadają kawałki sadzy i smoły.

komin za bardzo się rozgrzał.

Polecamy Państwu czyścić kominek przy użyciu bloczka do czyszczenia kominów mniej wi
ęcej po 60 rozpaleniach. Do tego celu w zupełności wystarczy jeden bloczek.

Działanie:
Bloczek pali si
ę przez ok. 1,5 do 2 h. Następnie żarzy się jeszcze przez jakiś czas. Proszę wypalić bloczek całkowicie, gdyż dopiero wtedy jego działanie jest optymalne.
Po około 8 - 14 dniach z przewodu kominowego wypadają resztki smoły, które bez wysiłku dają si
ę usunąć. Państwa komin znowu jest czysty.
Należy podkreślić, że bloczek do czyszczenia kominów nie oddziałuje na cz
ęści metalowe.

Sposób użycia:
Proszę wyjąć bloczek z opakowania i położyć go na środek paleniska w kominku. Proszę podpalić papierowy koniec bloczka. W żadnym wypadku nie wrzucać bloczka do płonącego już ognia! Po zakończonym czyszczeniu mogą w kominku pozostać resztki bloczka. Wypalą się one przy następnym rozpaleniu kominka.

Zasady bezpieczeństwa:
Bloczek przechowywać z dala od dzieci. Nie używać do celów spożywczych. Klapy kominowe zamknąć dopiero wtedy, gdy komin i popiół całkowicie wystygną.
W nagłym wypadku ugasić płomień piaskiem i nie wdychać dymu. Jeżeli doszło do połknięcia natychmiast wezwać lekarza.

© Flamy Block 2000-2006
Design Sitesoft
home | sitemap | z powrotem | do góry